Til kassen
Totalt: 0,-

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
Til kassen
Totalt 0,-

Salgsbetingelser

Salgsbetingelser bedrift

Top of Form

 

Bottom of Form

1 Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av varer og produkter fra Scandi Agency AS(org.nr.922124531) på scandiagency.com til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Selger er: Scandi Agency AS (org.nr.922124531 eller andre selskaper (”Samarbeidspartnere”) som ofte er referert til som ”Partner/Partnere”.

Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt). Scandi Agency AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret.

Scandiagency.com: Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.scandiagency.com.

På scandiagency.com kan du kjøpe varer og tjenester direkte av Scandi Agency AS, og/eller av andre Partnere («Samarbeidspartnere»). Fellesbetegnelse for Scandi Agency AS og for Partnere er ”Selger”. For å utføre kjøp på Scandi Agency AS må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. Når du kjøper en vare eller produkt fra en Partner via Scandi Agency AS er det Partneren du inngår avtale med. Da vil Partnerens egne generelle salgsbetingelser gjelde i stedet for Scandi Agency AS sine. Generelle kjøpsvilkår for andre Partnere finner du på Partnere sin nettside.

De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.

Selger vil ta betalt for varer med mva.

2 Bestillings- og avtaleprosess

Alle oppgaver og data som finnes i scandiagency.com`s produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss eller av våre Partnere i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Selgere på scandiagency.com er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, se også punkt 3 nedenfor.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Scandiagency.com vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er foretatt. Hvis bestillingen inneholder produkter fra flere Selgere, vil den deretter bli splittet i så mange forsendelser som det er ulike Selgere og ulike leveringsmetoder for hver Selger. Hver Selger må deretter gi deg beskjed, hvis de er utsolgt på noe av det som bestillingen til vedkommende Selger omfatter. Det vil komme en sendingsbekreftelse fra hver Selger for hver forsendelse etter hvert som disse blir sendt.

3 Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Scandi Agency AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Ved kjøp av varer fra Scandiagency.com ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre Partnere, leverandører eller valutaendringer.

4 Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje med kort eller med Klarna Chekout. Velger du Klarna Chekout er det deres brukervilkår og betingelser som gjelder.

5 Levering

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Scandiagency.com må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selgere på Scandiagency.com forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel. Varer kjøpt av Partnere kan ha spesielle leveransevilkår, og disse vilkårene finner du på Partner sin nettside.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Scandi Agency AS og/eller fra Partners side, i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Scandiagency.com ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Scandi Agency AS og/eller Partnere gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Scandi Agency AS og/eller Partnere har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

6 Reklamasjon og garanti

Ved salg til forbruker gjelder reklamasjonsreglene i henhold til kjøpslovens § 32, nr. 3. Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler

Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger på post@scandiagency.com gjennom den ordren du ønsker å returnere (eller knytte andre reklamasjonskrav til).

For produkter hvor Scandi Agency AS er selger vil du få bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen, som vil komme på mail til den mailadressen du har registrert inne på kontosiden "Min side". I bekreftelsen vil det også bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen.

Hvis produktet er fra en annen Selger enn Scandi Agency AS, skal kunden kontakte den aktuelle Selgeren direkte. Selgeren av produktet vil deretter gi kunden den informasjonen som trengs for å gjennomføre reklamasjonen.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

7 Retur

Retur av varer skal avklares på forhånd og senest innen 14 dager fra kjøpet er gjennomført.

Alle returleveranser merkes med ordrenummer og sendes til vårt hovedlager:

Scandi Agency AS

Karenslyst Allè 8

0278 Oslo

 

8 Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 

9 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Vi tilbyr nyhetsbrev på sms og e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje, registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet fra kontosiden ("Min side") eller ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.

Dersom din handel blir avbrutt, sender vi deg e-poster med en påminnelse om de produktene du la i din handlevogn. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig.
Pris og tilgjengelighet på produktene i e-posten er basert på det tidspunktet du la dem i handlevognen. Vi tar forbehold om at prisene kan endres under ulike kampanjer med utløpsdato. Produktene kan også bli utsolgt.
Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

10 Salgspant

Scandi Agency AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. skal merkes med Selgers eiendomsrett og holdes adskilt fra mottakers øvrige eiendeler.

11 Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Scandiagency.com, er ansvarlig for betaling av de ytelser Scandi Agency AS eller Scandi Agency AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Selger sin side.

12 Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

13 Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

14 Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15 Tvister og lovvalg

Tvister i anledning Scandi Agencys AS betingelser, samt tvister som ellers angår handel med Scandi Agency AS, følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett. Tvister skal først forsøkes løst ved forhandlinger.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Scandi Agency AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Scandi Agency AS.

 

Produktet du valgte er lagt i handlekurven